Co stát schvátí, nikdy nenavrátí

Musím se s vámi podělit o svou novou zkušenost s výkonem státní správy v oblasti PO. Tentokrát nepůjde o poznatky z kontroly PO, ale o úplně jiný problém, se kterým se můžete setkat i v oblasti BOZP nebo životního prostředí.

Koncem loňského roku jsme na základě objednávky, dlouhodobé smlouvy o zajištění BOZP a PO, a požadavku HZS Zlínského kraje, začali zpracovávat dokumentaci zdolávání požárů pro Obchodní centrum ve Zlíně. Dokumentace byla kompletně dokončena počátkem letošního roku a námi také předána k uložení HZS ZK podle ust. §34, odst. 5, vyhl. MV č. 246/2001 Sb. V mezidobí od objednání vypracování DZP a jejím předáním HZS ZK došlo k prodeji původní společnosti objednatele jinému právnímu subjektu a bohužel i k likvidaci nové společnosti nového majitele. Jak je to obvyklé, o této skutečnosti se nikdo z původních ani nových majitelů neobtěžoval informovat i nás. Za této situace nám bylo jasné, že od firmy v likvidaci nedostaneme nikdy naši práci zaplacenou, a proto jsme se zcela legitimně obrátili na HZS ZK, aby nám naše dílo vrátil nebo aby za něho zaplatil.

Po marném dohadování s HZS a jeho názoru, že DZP potřebují k ochraně životů, zdraví a majetku osob, jsme jim tedy zaslali k úhradě fakturu s průvodním dopisem, a to mjr. Ing. M.:

Hezký den, pane majore,
právě jsem ukončil videokonferenční poradu s majitelkou naší firmy, paní doktorkou Maturovou a její oficiální stanovisko ke kauze DZP OC Zlín je následující:

 1. účinná ochrana zdraví a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi, včetně záchrany lidských životů je posláním, ke kterému se paní doktorka Maturová, jako bývalý příslušník HZS hrdě hlásí,
 2. vlastníkem DZP je v současné době paní Dr. Ing. Jana MATUROVÁ – Pyrokontrol,
 3. HZS ZK má ve smyslu §5 zákona o požární ochraně povinnost vyžadovat dokumentaci požární ochrany po vlastníkovi objektu, kterým je Moravský peněžní ústav a nikoli Pyrokontrol či správce Asplan s.r.o.,
 4. HZS ZK tedy musí o DZP zažádat u vlastníka objektu a nepřenášet náklady spojené se zajištěním chodu státní správy na třetí osoby,
 5. Pokud HZS ZK trvá na splnění svých povinností využitím dokumentace v našem vlastnictví, přefakturujeme částku XX Kč za vypracování DZP na HZS ZK.

Prosím proto o zaslání fakturačních údajů na HZS ZK pro vystavení řádné faktury viz. výše.

Po nějaké době přišlo z HZS ZK stanovisko, kde nám bylo (na jméno neexistující firmy) sděleno Mgr. Hurtou a Ing. Dekretem z HZS ZK, že nejsou povinni fakturu uhradit, neboť mezi námi nevznikl žádný závazkový vztah. Bohužel se oba pánové velmi pletou, protože již tím, že komunikovali pouze s námi a od nás přijali dílo, závazkový právní vztah vznikl. Pokud chtěli mít právně v pořádku ošetřený stav věci, měli komunikovat s vlastníkem objektu, podnikající právnickou osobou, podle zákona č. 133/1985 Sb., v PZ, např. ust. § 5 nebo §15 a dalších...

Protože mě velmi zajímalo, jaký názor na tuto situaci bude mít GŘ HZS, obrátila jsem se i na něho s následující žádostí:

Hezký den, obracím se na vás s žádostí o úhradu dokumentace zdolávání požárů pro Obchodní centrum Zlín, Kvítková 4352, Zlín, kterou si ponechal HZS Zlínského kraje.
Na základě požadavku HZS ZK jsme vypracovali zmíněnou DZP, kterou jsme na HZS předložili. Objednatel ASplan s.r.o. Praha (správce onoho objektu) nám však naši práci neuhradil a dodneška zřejmě nemá vyřešené vztahy s majitelem objektu, kterým je peněžní ústav. Z tohoto důvodu jsme v červnu t.r. požádali HZS ZK, aby nám DZP vrátil, protože jsme stále vlastníky tohoto dokumentu. Odpověděl nám mjr. Ing. Jiří Moskva, velitel stanice Zlín, který nám sdělil, že "Dokumentace zdolávání požáru je podklad pro velitele zásahu k účinné ochraně zdraví a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi, včetně záchrany lidských životů. S insolvencí zadavatele nemáme nic společného, proto dokument si ponecháme".  Chápu pana Moskvu, ale v tomto případě si HZS přivlastnil protiprávně náš majetek a naše know how. Proto jsme HZS ZK vystavili fakturu za vypracování díla, viz příloha.  Z tohoto důvodu vás žádám, jako nadřízený orgán, o nápravu věci a provedení platby za DZP, kterou si HZS ZK ponechal pro potřeby PO v ČR.  Na případné úpravě údajů u vystavené faktury se operativně dohodneme.

Dnešního dne jsem obdržela od GŘ HZS (opět na neexistující firmu), stanovisko náměstka generálního ředitele pro ekonomiku, ve zkráceném znění takto:

Náš úřad obdržel velice neobvyklou žádost. Musím vám sdělit, že HZS ZK je ve smyslu zákonů samostatnou organizační složkou, která je plně odpovědná za své příjmy a výdaje. Následuje výpis o DZP podle zákona o PO a vyhlášky o požární prevenci, s konstatováním, že HZS ZK neprováděl u OC Zlín SPD a proto nebyla DZP vypracována podle jejich požadavků. DZP prý splňuje požadavky právních předpisů a proto je v souladu s vyhláškou o požární prevenci uložena u HZS. Závěrem mi je sděleno, že orgány státní správy na úseku PO vykonávají kompetence v rámci zákonů ČR a nejsou oprávněny zkoumat či hodnotit obchodní vztahy.

Takže nevím, buď neumím číst já nebo někdo jiný. Nikde v textu nevidím, že bych se zmýlila a napsala na „základě nějaké kontroly HZS“. Uvádím podle požadavků HZS ZK a tím je i e-mailová komunikace, kde žádám ZHS ZK, aby podle ust. §34, vyhl. č. 246/2001 Sb., rozhodl v jakém rozsahu se má DZP k novému objektu vypracovat, tedy zda postačí OK nebo i OP. Mám za to, že když mi na základě mého požadavku opatřeného elektronickým podpisem HZS ZK odpoví, popř. požaduje rozšíření DZP, zná místní podmínky např. z kolaudačního řízení, a nemusí ani v daném OC vykonávat novou fyzickou kontrolu - SPD.

A teď mi prosím poraďte a ostatním kolegů, jak z takovéto situace? Obdobně se může tento patový stav opakovat např. při předložení Plánu BOZP pro stavbu, Pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami, PBŘS, Plánem odpadového hospodářství, Havarijním plánem a další dokumentací, kterou zpracováváme na základě nějakého smluvního vztahu, a na jeho základě také předkládáme státnímu orgánu k posouzení/připomínkování a uložení. Kdo je vlastníkem onoho díla? Stát nebo zpracovatel? Může si toto dílo stát přivlastnit bez náhrady? A co na to autorský zákon? Ten státní orgány nemusí respektovat?

4 komentáře ke článku “Co stát schvátí, nikdy nenavrátí”

 1. Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

  Hezký den, pane anonymní,
  jsem koordinátor BOZP na staveništi a OIP si kopie plánů BOZP pro kontrolní účely zakládají. Jak by asi potom prokazovali, že ten plán, který je na staveništi je ten, který oni schválili?
  Ohledně uplatnění pohledávky u soudu Vám pěkně děkujeme 😀 to nás ale vůbec nenapadlo 😉 Problém je, že při podání žaloby musíte složit nemalé procento z dlužné částky a výsledek, vzhledem k faktu, že dotyčné s.r.očko šlo do konkurzu, by jen přesunuli (na naší žádost) naši pohledávku do konkurzní podstaty…. světe div se… zase smůla a nic nemáte… protože v majetku firmy je akorát sešívačka…
  HZS využívá pro své potřeby naše vlastnictví, protože vlastnictví přechází na objednatele po zaplacení. Objednatel je v konkurzu a nezaplatil, takže vlastnické právo k předmětnému dílu, které využívá pro své potřeby HZS, je na naší straně a ne na straně HZS… protože když už to jednou schvátí, nic už je nezajímá… je to na Vás, ať se soudíte a tím Vás, posledního zhotovitele v řadě, odsoudí o ostrouhání mrkvičky… a všichni jen s úsměvem pokrčí rameny, ale nikoho to vlastně vůbec nezajímá. Zaklínadlem je že podnikáte za účelem zisku a na vlastní riziko. To je pravda. Je to hodně o tom, komu zakázku vezmete. My jsme se při zkoumání OR o našem budoucím klientovi dozvěděli bezproblémovou historii, statutár byl právník, který při jednání působil seriózně, takže nás ani nic takového napadnout nemohlo. S takovým rizikem se u nás podniká. Zdůrazňuji to „u nás“. V USA je ochrana trhu a jeho účastníků na vyšší úrovni. To je samozřejmé zhledem k délce jejich nepřetržitého vývoje (bez okupace nebo války na svém území). Nám to potrvá o něco méně, protože všechno je už vymyšlené, jen náš národ do těch principů musí dorůst. Vše chce čas.

 2. komentář napsal:

  Nevím, proč do toho pletete Plán BOZP, který se v případě posouzení PD (jako součást PD) na žádném OIP neuchovává a vždy se spolu s PD vrací. Ani pokud se Plán kontroluje v rámci kontroly, nikde není uvedeno (v 251/2005 Sb.), že na OIP se Plán uchovává.
  Své pohledávky na zrušené firmy (či u koho) uplatňujte soudně. U HZS jde o zákonný požadavek, jehož splnění si u vás HZS určitě neobjednal, objednal jej jiný subjekt, ne? Nevidím problém.
  To je, jako by po vás projektant chtěl zpracovat Plán BOZP k PD, pak vám nezaplatil a vy úhradu za zpracování Plánu požadovali po Stavebním úřadu nebo OIP? Nebo není? Je to jen diskuze, možná se pletu. Každopádně do zákoutí Vašeho problému skrz monitor nevidím.

 3. Ing. Pavel Pokorný napsal:

  Pěkný podvečer paní Maturová, Váš příspěvek mě opět velmi pobavil. Nevím, čím to je, ale Vy snad ty právní zápletky přímo přitahujete:) Jak onen případ dopadl? Chápu, že platit si právníka, by bylo v součtu dražší než oželet pár tisíc. Typická naše republika, dělat mrtvého brouka a ono to nějak „vyhnije“. Mějte se moc hezky a hodně štěstí v novém roce 2012. Pavel Pokorný

 4. Ilona napsal:

  Nevim, jak to chodi ve vasem oboru,ale u nas ve webdesignu si vzdy beru zalohy a pote castecne platby, kdyz dosahneme dilciho cile. Posledni platbu vybirame, nez zakaznikovi predame dokoncene dilo.

  Jeste se nam nestalo, ze by kvuli tomuto s nami nekdo nespolupracoval.

  Vim, ze v Cechach tenhle pristup neni obvykli, ale dokud ho vetsina ppdnikatelu nezacne propagovat, nic se nezmeni.

Přidejte komentář