Musí řidič používat při obsluze VZV ochrannou přilbu?

Musí řidič používat při obsluze VZV ochrannou přilbu?

Při auditech a prověrkách BOZP často s klienty řešíme otázku, zda musí řidič manipulačního vozíku s vlastním pohonem používat při jeho obsluze ochrannou přilbu. Pojďme se společně na tuto problematiku podívat.

Předchozí právní úprava

Do 31.10.2021 byla obsluha vysokozdvižných vozíků uvedena v písm. r) odstavce 1. přílohy č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanovil rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků mezi pracemi a činnostmi, které vyžadují ochranu hlavy a lebky, takže v praxi bylo často inspektory OIP nepoužívání ochranné přilby při obsluze VZV vyhodnoceno jako přestupek podle § 17 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, za který hrozila maximální pokuta 2 000 000 Kč bez DPH.

Stávající právní úprava

Tento nesoulad, často připomínkovaný a různě vysvětlovaný, byl změněn vydáním nového nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nabylo účinnosti k 1.11.2021.

Nové nařízení vlády obsluhu vysokozdvižných nebo jiných vozíků konkrétně nejmenuje a v příloze č. 3 jsou uvedeny jen příklady činností a odvětví a obory činnosti, které toto mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům, a musí být vyhodnoceny podle přílohy č. 1, kdy musí být na základě jejich vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům a dalším osobám provedeno.

V tabulce příkladů činností je hned v prvním řádku u rizika [1] nárazu způsobeného padajícími nebo vyčnívajícími předměty, střetem s překážkou, dotčená část těla [A] - lebka, uvedeno ve sloupci příklady činností, při nichž může být příslušný typ OOPP nutný, mimo jiné, také "manipulace s nákladem nebo přeprava a skladování" nebo "práce v blízkosti výtahů, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků", které jediné se k obsluze manipulačních vozíků obsahově blíží.

Tak jak to tedy je s těmi přilbami dnes?

Podle platného nařízení vlády č. 390/2021 Sb., viz. výše, není činnost obsluhy VZV striktně vyjmenovaná a celá dikce přístupu k poskytování je posunuta do roviny prevence rizik, kterou musí zaměstnavatel pro konkrétní pracoviště a konkrétní manipulační vozíky s vlastním pohonem vyhodnotit ve smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Dovolím si uvést příklad. Zaměstnavatel provozuje dva VZV, jeden modernější s uzamykatelnou kabinou a jednu starou DESTU bez ochranné konstrukce kabiny. V prvním případě doporučujeme našim klientům v rámci auditů nebo prověrek BOZP toto vyhodnotit tak, že ochrannou přilbu musí mít obsluha VZV v kabině pro případ manipulace s materiálem nebo jiné činnosti s ohrožením pádu nebo úderu do hlavy, ale při samotném řízení ji nasazenou mít nemusí. U druhého případu staré DESTY pak doporučujeme, kromě koupě nového vozíku, také to, aby obsluha používala ochrannou přilbu i při řízení.

Více informací k tématu školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem naleznete v našem starším článku ZDE.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.