Je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou?

Je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou?

Při naší znalecké činnosti se setkáváme se spornou otázkou, zda je motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou. V našem dalším článku se na tuto oblast podíváme optikou soudních znalců.

Právní předpisy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Základní legislativní začlenění pojízdných zdvihacích pracovních plošin je provedeno v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, kdy jsou určeny vyhrazené pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny, jako vyhrazená technická zdvihací zařízení, přičemž v § 3 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je uvedeno, že motorové vozíky jimi nejsou, takže není možné motorové vozíky s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou považovat za vyhrazená technická zdvihací zařízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá to, že provozovatelé nejsou vázáni bližšími požadavky na provoz pracovních plošin.

Ostatní předpisy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Základní třídění pojízdných zdvihacích pracovních plošin je provedeno v ČSN EN 280-1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1 Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky, z února 2023, která se v předmětu, konkrétně v písm. j) článku 1.3, vymezuje proti aplikaci na zdvihaná stanoviště obsluhy manipulačních vozíků, kterou řeší ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3 - Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.

V ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3 - Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny je v článku 3.2 definováno zdvihané místo obsluhy jako plošina obsluhy, která může být zdvihána o více než 1 200 mm od úrovně terénu k podlaze plošiny, při měření na nezatíženém vozíku.

Školení a organizace školení obsluh

Metody přípravy materiálů pro školení a organizaci školení obsluh pojízdných zdvihacích pracovních plošin (dále MEWP) řeší ČSN ISO 18878 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy, která je aplikovatelná na MEWP, dle definice v předmětu této normy, na MEWP uvedené v ISO 16368, která však není na území ČR vydána.

Další normou, na kterou se školení obsluh váže, je ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz, která se podle předmětu této normy vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP), které jsou určené k polohování osob, nástrojů a materiálů a které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovladači, výsuvné konstrukce a podvozku.

Závěr

Je tedy motorový vozík s košem pro zdvih osob pojízdnou zdvihací pracovní plošinou? Podle dostupných právních ani ostatních předpisů tomu tak není a to jak z hlediska údržby jejich technického stavu, provozu dle požadavků na MEWP a školení, takže provozovatel nemusí plnit požadavky pro vyhrazená technická zdvihací zařízení či nevyhrazené zdvihací pracovní plošiny se zdvihem do 1,5 m.

Na provoz motorových vozíků s košem pro zdvih osob se tedy vztahují jen předpisy pro motorové vozíky, včetně požadavků přílohy č. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a normové hodnoty ČSN ISO 3691-3 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3 - Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.