Publikovaný příspěvek k provozu bioplynových stanic na mezinárodní konferenci Ochrana obyvatelstva – DEKONTAM 2013

Publikovaný příspěvek k provozu bioplynových stanic na mezinárodní konferenci Ochrana obyvatelstva – DEKONTAM 2013

Vážení přátelé,
ve sborníku XII. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013, publikujeme s paní doktorkou Maturovou článek, který se zabývá problematikou provozu bioplynových stanic, z hlediska rizik pro obyvatelstvo. V letech 2011 a 2012  bylo instalováno přibližně 140 nových bioplynových stanic. Zatímco pro rok 2011 počítal Národní akční plán s výkonem 147 megawattů, skutečnost je překročila  zhruba o sto megawattů. Je tedy na místě zamyslet se nad bezpečností provozů bioplynových stanic, a to zejména z hlediska ohrožení obyvatel výbuchem produkovaného bioplynu. Uvádím problematiku prohlášení o shodě, která posuzuje celý provoz bioplynové stanice jako jeden výrobek, vydávaná ve snaze vyhnout se některým legislativním požadavkům kladeným na dodavatele, potažmo provozovatele technologie a dalších postupů na hraně legislativního rámce, které ve svých důsledcích mohou zvýšit riziko ohrožení obyvatel výbuchem komponent bioplynových stanic.

Pokud budete mít o celé znění mého článku zájem, kontaktujte nás a rádi Vám jeho celé znění zašleme.

Přidejte komentář