Požár od nedopalků

Požár od nedopalků

Jako znalci jsme se opět setkali se starým nešvarem na staveništích a velice častou příčinou požárů, kterým je porušování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm zejména ve vnitřních prostorech budovy bez stanovených bezpečnostních opatření. Ruku v ruce s tím jde porušení i všech dalších povinností investora stavby a zhotovitele stavby, které se týkají oblasti jak PO, tak i všech předpisů v BOZP. 

Posuzovaný požár vznikl na staveništi rekonstruovaného hotelu ve městě D., a dle sdělovacích prostředků se stal doslova senzací. Fotografie hořící budovy ze všech světových stran a úhlů okamžitě obletěly sociální sítě a stovky lidí si nenechaly akční podívanou ujít přímo z místa požáru.

Požár likvidovalo pět hasičských jednotek. Po oznámení požáru po 16 hodině vyslal operační důstojník na místo profesionální jednotku z města D. spolu s dobrovolnými jednotkami přilehlých obcí.

Po příjezdu k události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že jde o požár polystyrenu, který zakouřil celou budovu. K likvidaci nasadili hasiči tři vodní proudy, následně celý objekt odvětrali i za pomoci přetlakové ventilace. Po sedmnácté hodině velitel zásahu oznámil lokalizaci požáru, tedy to, že se dále nešíří. V rekonstruovaném hotelu byli čtyři lidé, zaměstnanci, kteří ze zakouřeného prostoru unikli. Velitel hasičů povolal záchranáře, aby je zkontrolovali, zda nejsou intoxikováni zplodinami hoření. Po ošetření je zdravotníci mohli zanechat na místě. 

„Zásah byl specifický tím, že se jednalo o rozestavěnou budovu, která měla již osazené obvodové skleněné výplně, ale neměla ještě hotové své vnitřní prostory, proto došlo k úplnému zakouření budovy - tento jev se u dokončené stavby nestane. Hustý černý kouř vznikající při požáru polystyrenu komplikoval průzkum uvnitř budovy. Celý objekt bylo nutné odvětrat, a to i s nutností nasazení přetlakové ventilace. Hasiči museli k provedení požárního zásahu použít izolační dýchací přístroje.“

Podle slov velitele zásahu Ing. RD spočívá pro hasiče riziko při zásahu v rozestavěných výškových budovách hlavně v tom, že prostupy mezi podlažími, výtahové šachty nebo schodiště jsou pouze provizorně zabezpečeny nebo nejsou vůbec zabezpečeny. „Na místě hořely především izolační materiály jako polystyren, asfaltová lepenka a další materiál, který se na stavbě právě používal. Přesná příčina požáru bude upřesněna“.

A příčina požáru byla skutečně HZS SČK vyšetřena a stanovena, a to od neuhašených nedopalků cigaret vhozených do prostupů v rekonstruovaném domě zaměstnanci na stavbě, které propadly z vyšších pater až do přízemí na skladovaný polystyrén a další hořlavý materiál, a ten zapálily.

Je to začarovaný kruh a pochybení na staveništích se neustále opakují. Zhotovitel stavby musí prokázat, že si z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany k odborným činnostem, které zabezpečoval na staveništi vybíral zaměstnance pouze kvalifikované a odborně zdatné. 

Z hlediska prevence rizik musí doložit vyhodnocení pracovních rizik a také pro jednotlivé pracovní úkony a pracoviště na staveništi musí mít vypracované pracovní či technologické postupy ve vztahu k činnostem, které bezprostředně souvisí s vykonávanou činnosti a mohou být předmětem vzniku požáru nebo pracovního úrazu, včetně vedení dokumentace o vydaných pokynech a informacích. Doložit musí provedení řádného školení osobou s odbornou způsobilostí v požární ochraně, prevenci rizik, popř. koordinátora BOZP na staveništi.  

Podcenění pracovních rizik v mnoha oblastech legislativních povinností před vznikem požáru, popř. pracovního úrazu, mívá přímou spojitost s řetězcem událostí, které mohou vyústit ve značnou materiální škodou nebo újmu na zdraví osob ☹

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.