Školení k provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí

Školení k provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí
.

Náplň:

Úvod do technických zařízení, průvodní a provozní dokumentace, místní provozní bezpečnostní předpisy, kontroly a revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2.

Určeno pro:

Je určen pro zaměstnance s oprávněním minimálně dle §6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., kteří byli pověřeni prováděním provozních revizí elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1600, ed.2.

Legislativní vazba a periodicita opakování:

Školení je pro provozovatele elektrických spotřebičů na základě ustanoveními zákoníku práce v souvislostí s prevencí rizik povinné. Doporučená periodicita je 2 roky

Doklady:

Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci s osvědčením o absolvování školení.

  • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zpracování osobních údajů.