Kurzy a školení

Vážení přátelé, podle vaší velmi kladné odezvy na NAŠE AKTUALITY Z OBLASTI TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ vám vycházíme vstříc a koncem měsíce listopadu budeme organizovat výše uvedené kurzy. Samozřejmě víme, že je pro vás a vaše zaměstnance pohodlnější, když školení proběhne přímo na vašem pracovišti a váš zaměstnanec bude zaškolen přímo na místní podmínky. Proto vám nabízíme podle domluvy provedení KURZU ? ODBORNÉHO ŠKOLENÍ podle vašich požadavků.

Odborné kurzy:

 • PROVOZOVÁNÍ VLASTNÍ AUTODOPRAVY, včetně vydání osvědčení pro její provozování,
 • OBSLUHY BIOPLYNOVÝCH STANIC, (podle NV č. 406/2004 Sb.),
 • OBSLUHY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN, včetně vydání osvědčení pro jejich provozování,
 • KONTROL ŽEBŘÍKŮ, REGÁLŮ, NÁŘADÍ, vlastním zaměstnancem,
 • VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU O URČENÍ VLIVŮ PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.3, základního dokumentu pro provádění revizí,
 • PROŠKOLENÍ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ZAŘÍZENÍ ELEKTRO podle ČSN EN 50 110-1 ed2, včetně vydání osvědčení,
 • PROŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ Z POVINNOSTÍ §3 a §4, vyhl. č. 50/1978 Sb., včetně vydání osvědčení. 

Další odborná školení:

 • Školení práce ve výšce a nad volnou hloubkou,
 • Školení v poskytování první pomoci na pracovišti i mimo ně,
 • Školení obsluhy tlakových nádob,
 • Školení obsluhy plynových zařízení,
 • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků,
 • Školení obsluhy pracovních plošin,
 • Školení obsluh stavebních strojů,
 • Školení zaměstnanců s oprávněními §6-8, a 12, vyhlášky č. 50/1978 Sb., k provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí,
 • K nebezpečným chemickým látkám a směsím,

Každý zaškolený zaměstnanec obdrží na základě ověření znalostí OSVĚDČENÍ, čímž splníte jako zaměstnavatelé požadavek zákoníku práce, §103, odst. 2 a 3, a předpisů souvisejících, kdy:

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále a) při změně 1. pracovního zařazení, 2. druhu práce, b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Přihlásit se na jakékoliv školení ve Vámi požadovaném rozsahu můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Dotazy Vám zodpovíme rovněž prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na HOT lince 777 842 221.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.