BOZP A PO aneb když oni říkali….

BOZP A PO aneb když oni říkali….

Opět něco ze života... aneb jak se dají snadno vydělávat peníze na důvěřivosti zaměstnavatele.

Připadáte si občas, že jsme jako OZO v prevenci rizik a PO naprosto zbyteční, protože nás může zastoupit kdokoliv, kdo chce vyjádřit svůj názor na BOZP nebo požární ochranu? Mrzí mě, že mnoho zaměstnavatelů, či jejich personalistů a mnohdy i nás OZO v PR a PO uvěří „pohádkám rádobypodnikavců“, kteří chtějí pouze těžit z jejich neznalosti, a nebo se chtějí blýsknout svými rozsáhlými vědomostmi.

Určitě to znáte a mě to doslova přivádí k šílenství, pokud slyším:

  • Když oni mi v autoškole říkali..., že musím mít jejich školení každý rok a musím vozit v autě kartičku, že jsem proškolený, a policajti to kontrolují,
  • No tak to rozhodně nemusíte, a žádný předpis vám to nenařizuje, jen vyhodíte 500,-Kč ročně za zaměstnance, ale abych byla spravedlivá, občas se vyplatí si pozvat instruktora autoškoly a zopakovat si, co je v dopravě nového,
  • Když ona mi vrchní radová říkala..., že mi nesmí stát auta v pracovní době na nakládací/vykládací ploše v areálu závodu, protože co kdyby přijeli hasiči,
  • A máte nakládací a vykládací plochu určenou jako nástupní plochu pro hasiče? NE, tak v ničem není problém, v pracovní době odjedou, v mimopracovní době je místo prázdné,
  • Ale když ona to říkala vrchní radová, tak mi zboží budeme snad nosit v ruce?
  • A dala vám to písemně? NE? Tak to byl jen její momentální názor a nezabývejte se tím.
  • Když on tady byl elektrikář a říkal..., že se nemusí odpojitelné přívody kontrolovat, a brusky stačí kontrolovat 1x za 4 roky, tak proč máme za to platit, když se to nemusí dělat?
  • Fajn, tak pokud máte takového elektrikáře, tak ho co nejdříve vyměňte, nebo vás přivede do problémů, a pamatujte si, že odpovídáte jako zaměstnavatel i za to, jaké odborníky si nasmlouváte,
  • Když on revizák, co tu byl na hasičáky říkal..., že jich máme málo a máme si je od něho dokoupit,
  • Výborně, a je ten revizák OZO v PO? NE? Tak to neřešte, protože máte PBŘS a propočet potřeby hasicích přístrojů a požární vody a VP PO a PBZ máte dostatek.

A tak bych mohla pokračovat. Je zvláštní, že když dá „nějaké doporučení“ osoba mimo obor, má její laický názor mnohdy větší váhu než odborně způsobilé osoby. Samozřejmě i OZO v PR a PO se může mýlit, a proto zejména v BOZP nad námi bdí MPSV ČR, které nás žene každých 5 let na zkoušky odborné způsobilosti k soukromé akreditované osobě, jíž jen za samotnou zkoušku platíme nemalý poplatek, abychom byli „co nejvzdělanější v oboru prevence rizik“. Naopak MV ČR - GŘ HZS nad námi zlomilo hůl, a je mu vcelku jedno, jak to kdo „mastí“ a zkouškami a poplatky nás neotravuje.

Přidejte komentář