Naše podpora Bazalky

Naše podpora Bazalky

Je to již více než 3 roky, co jsme se rozhodli podporovat Centrum BAZALKA, o.p.s., která funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Jejich služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let:

  • s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) nebo
  • s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

Název přímo odkazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracují - Bazální stimulaci®. V centru kladou velký důraz na rodinnou atmosféru, individuální přístup a spolupráci s rodinou. Pomáhají s péčí o zdravotně postižené děti, čímž podporují zdravý chod celé rodiny. A bazálním (základním) pilířem společnosti je právě rodina. Název se také hlásí k samotné bylince bazalce, která je znamením lásky, zdraví a moudrosti.

Podpora BAZALKY pro nás má smysl a pokud byste se chtěli zapojit i Vy, zde jsou kontaktní údaje:

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198 / 13
České Budějovice, 370 01
info@centrumbazalka.cz

IČ: 26 064 073
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 84

Číslo účtu veřejné sbírky je: 700014615/8040

Přidejte komentář