Vyhodnocení kurzu kontrol regálů v termínu 6.3.2014

Vážení přátelé, úspěšně jsme zvládli první termín kurzu kontrol regálů - provedení vlastním zaměstnancem, který proběhl 6.3.2014 v Praze v Hotelu EXPO. Všichni posluchači byli skvělí a svými zkušenostmi a nápady při vzájemné diskuzi tak přispěli ke zkvalitnění celého kurzu a obohacení nás lektorů a ostatních účastníků.

Přehled účastníků

Kurzu se zúčastnili posluchači na pozicích OZO v PR, OSVČ zajišťující oblast prevence rizik nebo zaměstnanci v ostatních pozicích např. z oblasti facility managementu.

Evaluace kurzu

Naším cílem je a bude neustálé zlepšování poskytovaných služeb, proto jsme si dovolili požádat všechny účastníky kurzu o jeho zhodnocení a zejména pak praktického přínosu, který pro ně absolvovaný kurz reálně měl. K tomuto účelu jsme připravili formulář s 10ti otázkami, jejichž obdobný obsah je využíván k hodnocení kurzů v rámci EU. U každé položené otázky mohli účastníci ohodnotit aspekt kurzu v rozsahu 1-5:

 1. velmi spokojen/a
 2. spokojen/a
 3. ani spokojen/a, ani nespokojen/a
 4. nespokojen/a
 5. velmi nespokojen/a

Pokládané otázky a jejich vyhodnocení

p.č. Otázka Medián
1) Jak hodnotíte zužitkovatelnost získaných informací a zkušeností pro praxi, nebo pro život vůbec? 1,5
2) Jak hodnotíte srozumitelnost předaných informací (adekvátní využívání cizích a odborných výrazů, případně jejich vysvětlení, atd.). 1
3) Jak hodnotíte vystupování a jednání lektora/lektorky? 1
4) Jak hodnotíte úroveň odborných znalostí lektora/lektorky a schopnost vysvětlit Vám princip řešení Vašeho požadavku? 1
5) Jak hodnotíte schopnost lektora/lektorky zaujmout, jeho prezentační dovednosti, využití didaktických pomůcek, metod vzdělávání, schopnost naslouchat a přizpůsobovat tempo a úroveň kurzu možnostem účastníků? 2
6) Jak hodnotíte vstřícnost lektora/lektorky? 1
7) Jak hodnotíte projev lektora/lektorky (rychlost řeči, hlasitost, vady řeči, používání cizích výrazů bez patřičného vysvětlení? 1
8) Jak jste spokojen/a s formou a metodami výuky tohoto kurzu? 1,5
9) Jak hodnotíte půlroční bezplatnou možnost komunikace s lektorem po skončení kurzu? 1
10) Když zvážíte všechny okolnosti, jak hodnotíte svou účast na tomto kurzu celkově? 1
 • Průměr mediánů odpovědí na položené otázky činí 1,2.
 • Návratnost dotazníků byla 96,31%

Z odpovědí jsme načerpali to nejpodstatnější pro náš další profesní rozvoj. Všem respondentům děkujeme a těšíme se na shledání při jednom z našich dalších témat.

Video resumé

images

Fotogalerie z kurzu

image

image-3

image-4

Fotogalerie

 


 

 

 

jeden komentář ke článku “Vyhodnocení kurzu kontrol regálů v termínu 6.3.2014”

 1. Děkuji za zaslání podkladů, vždy je dobré když se člověk může někam podívat, aby si osvěžil získávané znalosti.

  Jinak musím ocenit, že Váš kurz je opravdu přínosem (oproti různým seminářům) a pokud mi to okolnosti dovolí, rád se zúčastním i dalších kurzů.

  Přeji hezký víkend

  S pozdravem

  Samuel Polanecký
  FIRE PREVENTION s.r.o.
  Masarykova 567/22
  31200 Plzeň
  http://www.fireprevention.cz
  mobil: 776 655 565

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.