Školení osob odpovědných za provoz VTEZ podle NV č. 190/2022 Sb.

Školení osob odpovědných za provoz VTEZ podle NV č. 190/2022 Sb.
.

Určení kurzu

Absolvent získá

 • Účastník kurzu získá znalosti k zajištění odpovědnosti za provoz VTEZ, včetně informací o povinných údajích revizních zpráv elektro pro zpětnou kontrolu kvality práce revizních techniků, periodicit revizí a kontrol, průvodní a provozní dokumentace, tvorbu místních provozních bezpečnostních předpisů.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení obsluh VTEZ, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, na základě § 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a minimální normové hodnoty dané v ČSN EN 50 110-1.
 • Osvědčení o absolvování odborného školení pro osobu odpovědnou za provoz VTEZ s platností 2 roky.
 • Poradenství soudním znalcem po dobu ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem v časovém rozsahu 1 znalec/hodiny. Po vyčerpání časového rozsahu je možné poradenství k tématu na základě poptávky a řádné objednávky.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 10:00 – průvodní a provozní dokumentace VTEZ ve smyslu NV č. 190/2022 Sb.
 • 11:00 – kvalifikační požadavky pro práci na VTEZ podle NV č. 194/2022 Sb.
 • 11:30 – teoretické a praktické požadavky pro práci na a v blízkosti VTEZ dle ČSN EN 50 110-1
 • 12:30 – zásady poskytování první pomoci po zásahu elektrickým proudem
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00  – předpokládané ukončení kurzu

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.