SMRT OXIDEM UHELNATÝM

V prvních dnech r. 2015 jsem řešila případ otravy manželského páru oxidem uhelnatým (CO).

Bohužel musím konstatovat, že při fyzické prohlídce objektu, kde se nešťastná událost stala, nebyla k dispozici stavební dokumentace rodinného domu, proto lze pouze usuzovat na to, že stavební práce a instalaci otopného systému – radiátorů s ohřevem teplé vody včetně komínů, si majitelé prováděli svépomocí. Rovněž zanedbali požadavky na pravidelné čištění komínů a spalinových cest, což se jim stalo osudným.

Podrobněji je upravený znalecký posudek dostupný na webu Kanceláře soudní znalkyně www.maturova.cz.

Přidejte komentář