Poleptání koncentrovanou 98% kyselinou dusičnou

Poleptání koncentrovanou 98% kyselinou dusičnou

Naše znalecká kancelář řešila případ pracovního úrazu, který se stal v chemickém provozu na Pardubicku, kdy došlo při nesprávné manipulaci s rozvodným technologickým zařízením k těžkému úrazu obličeje a rukou zaměstnance v souvislosti s poleptáním koncentrovanou 98% kyselinou dusičnou (známou též pod obecným názvem lučavka). Zaměstnanec, mladší muž, byl ihned ošetřen ve zdravotnickém zařízení, nicméně bude mít doživotní následky. Hospitalizován byl několik měsíců a prodělal mnoho plastických operací.

Jaká byla zjištěna základní pochybení vedoucích zaměstnanců (v obecné podobě)?

 1. Mistr II., který zaměstnance vysílal na opravu závady na technologii chemie nedostatečně vyplnil žádanku k provedení úkonu, kdy nespecifikoval, který z mnoha ventilů na složitém rozvodu kyseliny dusičné je vadný, a zaměstnanec tedy systémem pokus – omyl hledal závadu sám,
 2. Žádanka na opravu ventilu byla vyplněna několik dní před vlastní opravou, ne v den a hodinu provedení opravy, jak nařizovaly mistrovi II. interní předpisy společnosti,
 3. Žádanka na opravdu byla vyplněna nečitelně a nesrozumitelně, neobsahovala všechny požadované údaje a podpisy před zahájením opravy,
 4. Kontrolou na místě bylo znalci zjištěno, že jednotlivé ventily na zařízení nebyly řádně označeny číslem, či jinou identifikací, a tedy mohlo docházet i v dalších případech opravy nebo manipulace k jejich záměně,
 5. Z vytěžení mistra I. a mistra II. znalci zjistili, že přehled o jednotlivých ventilech a jejich umístění neměl ani jeden z mistrů, chybělo i grafické schéma s popisem jednotlivých ventilů a průmyslové značení rozvodů,
 6. Zařízení rozvodu kyseliny dusičné mělo být před vlastní opravou vyčerpáno a vyčištěno, což se v tomto případě nestalo, a za toto pochybení byl odpovědný mistr I., ani jeden z mistrů neprovedl kontrolu potrubí před zahájením opravy zraněným zaměstnancem,
 7. Mistr III. na pracovišti, kde měla být oprava provedena, nepředal pracoviště mistrovi č. II., mistr č. II. si pracoviště nepřevzal fyzicky ani formálně,
 8. Mistr č. II. nepředal fyzicky (bezpečné) pracoviště zraněnému zaměstnanci, pokyn k opravě mu vydal pouze ústně a to v dílně údržby před odesláním k pracovnímu úkonu,
 9. Zaměstnavatel neměl pro tyto údržbářské činnosti vypracovaný technologický či pracovní postup, práce s tak nebezpečnou koncentrovanou kyselinou se prováděly dle vlastního uvážení zaměstnanců údržby,
 10. Zaměstnavatel neměl vyhledaná pracovní rizika, zaměstnancům nebylo známo, s jak nebezpečnou kyselinou pracují, neabsolvovali ani školení z oblasti nakládání s CHLaS,
 11. Zaměstnavatel neproškolil zaměstnance z oblasti BOZP pro práci na technologickém zařízení s koncentrovanou kyselinou dusičnou,
 12. Zaměstnavatel nevybavil zaměstnance vhodnými OOPP, které by je chránily před účinky koncentrované 98% kyseliny dusičné, zaměstnanec údržby neměl k dispozici ani ochranný štít či ochranné brýle, nebo respirátor proti vývinu nitrozních plynů,
 13. Zaměstnavatel neměl k dispozici žádné doklady o provedeném obecném školení zaměstnance a o vydání jakýchkoliv OOPP.

V této trestní věci jsme byli vyslechnuti jako znalci i soudem. K náhradě škody mimo zraněného zaměstnance (po úrazu bohužel již invalidního důchodce) po škůdcích, se připojila Česká pojišťovna, a. s., a VZP, která požadovala za protiprávní jednání zaměstnavatele náhradu léčebných výdajů za postiženého pracovníka.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.