Tragédie v Omlenicích – uložení trestů

Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl dne 1.6.2011 o výši trestu pro osoby obviněné za smrt dvou dělníků a těžká zranění dalších dvou zaměstnanců, na něž se v říjnu 2008 zřítilo jedno z opravovaných sil na dusíkaté hnojivo v Omlenicích na Českokrumlovsku, podrobněji jsem jako přizvaný znalec z oboru BOZP a chemických látek rozebírala pochybení zúčastněných osob ve svém článku ze dne 10.3.2010. Závěry soudního řízení jsem převzala z Novinek.cz http://www.novinky.cz/krimi/235065-za-smrt-dvou-delniku-potrestal-soud-manazera-ctyrmi-roky-vezeni.html.

Manažer ZZN Pelhřimov, VM by měl jít podle rozhodnutí soudu na čtyři roky do vězení.

Mírnější trest soud vyměřil JL, realizačnímu manažerovi firmy, která opravu smluvně zajišťovala. Tomu vyměřil tříletý trest vězení s podmíněným odkladem čtyři roky. Osvobozen byl třetí obžalovaný, BD, jehož firma zakázku realizovala. Všichni tři muži byli obžalování z nedbalostního obecného ohrožení.

Pracovníci firem, kteří se podíleli na opravě dvou sil, podle obžaloby po rekonstrukci věží, nezajistili zkoušku těsnosti a porušili i řadu dalších předpisů. Znalec z pražského technického a zkušebního ústavu stavebního Miroslav Řežáb soudu řekl, že došlo k pochybení a nedodržení norem ze „všech stran“.

„Ovšem nedokážeme přesně dosoudit, jak vysokou vinou se na nešťastné události jednotlivé strany podílely," uvedl Řežáb. Znalci nedokázali odhalit ani přesnou příčinu. Mohlo jich být totiž více. Špatné dotažení šroubů, zkorodovaný plášť nádrže, či zkorodované šrouby.

Podmínku realizačního manažera JL odůvodnila předsedkyně senátu Jitka Juřicová mimo jiné tím, že stejně jako ostatní porušil důležitou povinnost při výkonu povolání. „Bylo prokázáno, že dílo převzal jen formálně bez toho, že by ho vůbec viděl,“ konstatovala Juřicová.

Důvodem pro udělení nepodmíněného čtyřletého trestu pro manažera ZZN Pelhřimov pana VM, bylo mimo dalších pochybení i naprosto fatální porušení předpisů ze všech oblastí BOZP. „Umožnil pracovat dělníkům v havarijní vaně, kdy se sila napouštěla. Nechal je tam pracovat ačkoli věděl, že neproběhla zkouška těsnosti. Musel vědět, že pokud pustí zaměstnance v této situaci do havarijní vany, může dojít k ohrožení jejich zdraví a životů,“ zdůraznila předsedkyně senátu.

Rozsudek dosud není pravomocný. Všichni tři advokáti si v nepřítomnosti obžalovaných ponechali zákonnou lhůtu pro odvolání. Stejně se zachovala i státní zástupkyně.

Názor znalce

Vyslovuji svůj názor z hlediska platných předpisů v BOZP a to zejména Zákoníku práce, proč se soud nezabýval porušením povinností z hlediska BOZP i obou zaměstnanců,  kteří začali přečerpávat hnojivo z cisterny do nádrže, přestože věděli, že se v opravované jímce zdržují zaměstnanci jiného zaměstnavatele. Jak jsem uvedla v původním článku „Otázkou tedy je, proč zaměstnanci firmy Z,  např. pan JČ a pan RS, přestože věděli podle Provozního řádu firmy ZZN Pelhřimov, jak uvádí ve své výpovědi, že se v okolí nádrže při plnění nesmí pohybovat žádné osoby, na tuto skutečnost ihned neupozornili svého nadřízeného zaměstnance, tedy odsouzeného manažera VM a zaměstnance externí firmy T, kteří zde prováděli stavební práce na vyzdívání jímky pod právě plněnou nádrží. Podle mne i tyto osoby porušily ustanovení zákoníku práce, a to zejména §106, odst. 2“.

Skutečně, dle mého názoru právě oba zaměstnanci, kteří byli zodpovědní za první plnění rekonstruované nádrže, mohli přímo zabránit tragédii, která se v Omlenicích stala. Zaměstnanci firmy ZZN Pelhřimov se nemohou odvolávat na to, že „jsem jen dělník nebo neznalý zaměstnanec a konám co se mi řekne, víc mě nezajímá, protože to není má starost“.

A na tomto svém stanovisku si trvám. Bohužel, to je tak všechno, protože soud k němu vůbec nepřihlédl, a to ani v případě, kdy si pozůstalí stále kladou otázku, kdo mohl tragédii zabránit? Pozůstalé a novináře až tak nezajímá chybné provedení konstrukce sila, které řešili různí znalci a znalecké ústavy, ale to, kdo zavinil smrt jejich blízkých.


Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.