DOPRAVNÍ NEHODA SE ZRANĚNÍM ZAMĚSTNANCE NA SLOVENSKU

DOPRAVNÍ NEHODA SE ZRANĚNÍM ZAMĚSTNANCE NA SLOVENSKU

Měli jste dopravní nehodu v Česku? Tak pak jste měli celkem štěstí. Měli jste dopravní nehodu služebním autem v zahraničí i se zraněním? Pak se připravte na možné problémy po návratu domů. Jaké? Hlavně se zdravotní pojišťovnou a u pojišťovny zákonného pojištění zaměstnavatele.

Co se stalo? Mladý zaměstnanec většího zaměstnavatele v Česku byl pracovně vyslán na služební cestu na Slovensko, kde měl vykonávat po určitou dobu převážně kancelářské práce. Při jedné služební cestě osobním automobilem zaměstnavatele na místo výkonu práce došlo dne XX.YY.2021 kolem 8:30 hod. k drobné dopravní nehodě v průmyslové zóně obce AB na ulici mezi 2 kruhovými objezdy. Při průjezdu kruhovými objezdy narazil zezadu do vozu, který řídil zaměstnanec, osobní automobil jedoucí za ním. Při incidentu měl zaměstnanec údajně narazit hlavou zpět do hlavové opěrky. Vozidlo jedoucí za vozidlem zaměstnance nedodrželo údajně bezpečnou vzdálenost. Škoda na vozidle zaměstnance byla zanedbatelná, jednalo se pouze o poškrábaný zadní nárazník. Ani jeden z účastníků dopravní nehody nezastavil a nehodu nijak neřešil. Zaměstnanec si nezapamatoval SPZ údajného viníka dopravní nehody.

Po incidentu navštívil zaměstnanec FN v Nitře, kde byl proveden rentgen krční páteře bez nálezu, slovenský lékař doporučil fixaci (límec) na krk a léky od bolesti. Zdravotní stav zaměstnance se údajně nelepšil, proto odjel zpět do ČR a navštívil svého lékaře. Ten mu napsal druhý den po úrazu neschopenku s datem platnosti od XX.YY. 2021, tedy dne údajného úrazu a doporučil rehabilitaci. Pracovní neschopnost trvala 10 dní. Zásadní změny v oblasti krční páteře nebyly zjištěny. Údajný úraz jako pracovní uznal vedoucí zaměstnanec, nadřízený poškozeného a odborová organizace. Nastalé následné problémy řeší teď zaměstnavatel s OZO v PR.

Jako první se ozvala se svými nároky po zaměstnavateli VZP a žádala o doplnění údajů týkajících se dopravní nehody, zejména šlo o uvedení registrační značky vozidla, které narazilo do vozidla zaměstnance. U požadavků VZP odkazuji na náš článek z roku 2018 na webu Pyrokontrol v rubrice BOZP (https://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/a-zaplati-to-zamestnavatel/).

A jako další se ozvala samozřejmě pojišťovna Kooperativa, která dle svého webu u zákonného pojištění kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení.

O co žádala pojišťovna Kooperativa k doplnění v záznamu o úrazu?

 • Potvrzení lékaře o příčinné souvislosti s pracovní neschopností,
 • Cestovní příkaz,
 • Školení řidičů,
 • Čestné prohlášení poškozeného, že byl připoután bezpečnostními pásy,
 • Lékařské zprávy (výpisy ze zdravotní dokumentace, propouštěcí zprávy z nemocnice, doklad o prvotním ošetření bezprostředně po pracovním úrazu),
 • Sdělení, z jakého důvodu nebyla dodatečně dopravní nehoda na policii dohlášena. 

Na další podrobnosti u odškodňování pracovního úrazu odkazuji na náš dřívější příspěvek z roku 2019 na webu Pyrokontrol v rubrice BOZP (https://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/odskodneni_pracovniho_urazu/).

Jak to mají tedy na Slovensku při dopravní nehodě podle jejich zákona č. 8/2009 Z. z., zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

Kedy k dopravnej nehode musíte políciu privolať?

Situácie, kedy musíte po nehode zdvihnúť telefón a kontaktovať políciu, sú presne špecifikované:

 • zúčastnení vodiči nie sú schopní dohodnúť sa, kto je vinníkom nehody,
 • pri nehode bola zranená alebo usmrtená osoba,
 • poškodil sa majetok štátu alebo obce (napr. dopravná značka, cesta, zvodidlá),
 • následkom nehody vznikla škoda na majetku tretej osoby (poškodené zaparkované auto, plot domu a pod.),
 • prišlo k úniku nebezpečných látok,
 • účastníci nehody nevedia presne určiť, aký bol jej priebeh,
 • hmotná škoda, ktorá vznikla pri nehode, presahuje sumu 3 990 €,
 • jeden zo zúčastnených vodičov z miesta nehody ušiel,
 • je podozrenie, že jeden zo šoférov je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

Môže sa stať, že sa len ťuknete s iným vodičom, nevznikne žiadna väčšia škoda a jasne sa dohodnete na tom, kto je vinník nehody. Vtedy pôjde o škodovú udalosť a políciu volať nemusíte. V prípade, že si predsa len nebudete istý, či políciu máte privolať alebo nie, obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte uzatvorené zákonné poistenie. Tá vám poradí, ako ďalej postupovať.

Zvláštnostmi, které platí v některých ostatních zemích, kdy je také k nehodě nutné přivolat policisty:

 • Itálii voláme policii i v případě, že následkem nehody došlo k omezení provozu,
 • Bulharsku je třeba k nehodě přivolat policisty, když má alespoň jedno vozidlo registrační značku jiného státu, dále pak také vždy, kdy se nehody zúčastnily více než dva automobily,
 • Polsku je třeba přivolat polici i v případě podezření, že některý z účastníků spáchal trestný čin,
 • Německu voláme polici, pokud k nehodě došlo následkem hrubého chování některého z jejich účastníků (agresivita či provokace) a také v případě, že viník z místa ujel, případně je podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog, nehodu je třeba ohlásit i tehdy, kdy došlo k poškození zaparkovaného vozidla, jehož majitel není přítomen na místě nehody,
 • ve Švédsku požadují oznámit policii každou kolizi se zvěří,
 • ve Velké Británii platí, že pokud při nehodě došlo k materiální škodě či usmrcení zvířete, viník musí událost nahlásit policistům osobně, nejpozději do 24 hodin od události.

PČR dále radí, co dělat při nehodě v zahraničí (https://www.mvcr.cz/clanek/co-zejmena-udelat-pri-dopravni-nehode-v-zahranici.aspx). 

DOPORUČENÍ ke zlepšení informovanosti zaměstnanců:

 • do školení osob občasně řídících služební vozidlo (tzv. řidiči referenti) nebo e-learningu přidat doplnění, jak se mají chovat zaměstnanci na Slovensku / jiné zemi při dopravní nehodě podle jejich platných předpisů, 
 • ve školení nebo v e-learningu zdůraznit, že zaměstnanec, který cestuje služebně automobilem mimo území ČR, si musí nastudovat tamní dopravní předpisy,
 • do organizačních opatření zaměstnavatele doplnit, že všichni zaměstnanci cestující na Slovensko / jiné země, budou zaměstnavatele prokazatelně před vydáním cestovního příkazu předem stanovenou formou informovat, že se seznámili s dopravními předpisy dané země, do které odjíždí, a že jim porozuměli 🙂

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.