BOZP, HYGIENA, PO NEBO ŽP? VYBERTE SI, PROSÍM…

BOZP, HYGIENA, PO NEBO ŽP? VYBERTE SI, PROSÍM…

Aneb je někde stanoven rozsah a obsah státních kontrol? Není, a tak se kontroluje a kontroluje.

Každý z nás je radostí bez sebe, když se z telefonu například ozve „Tady je krajská hygienická stanice, my k vám přijdeme pozítří na kontrolu“. A co budete prosím kontrolovat, abychom to měli pro vás přichystané? „Tak podíváme se na všechno, jak to přijde“. Výborně, moc se na vás těšíme a rádi uvolníme tři naše zaměstnance, kteří se vám budou celý den věnovat, a samozřejmě pozveme i externí OZO v prevenci rizik, abychom byli kompletní, vyhovuje vám to tak? A kolik že vás přijede? Dva nebo tři, hmmm, a co budou všichni kontrolovat, když máme práce zařazené do kategorie 1, a i počet toalet a plechových skříněk máme podle normy? Aha, jestli nám teče z kohoutku voda? To nám tedy teče i voda pitná, a máme si připravit faktury za odběr vody? Ne, to nebude potřeba... Pozítří ráno, když je celé osazenstvo firmy včetně OZO v PR připraveno na kontrolu, zazvoní telefon „Nám do toho něco přišlo, přijedeme po neděli“.

Ale budu konkrétnější. Do jedné stomatologické ordinace se telefonicky nahlásila kontrola z územního pracoviště KHS. Z počátku jsem byla překvapená, že se hygiena zabývá i takovými drobnými provozovnami, ale kontroluje ochranu veřejného zdraví, tak proč ne. Ona stomatologická ordinace se skládá z 1 stomatologa a 1 sestry, a sídlí v pronajatých prostorách. Kontrolující hygienik nás však velmi překvapil, nikoliv zaskočil, když začal kontrolovat i oblast BOZP, PO nebo životního prostředí. Protože jsem se s podobným rozsahem kontroly hygieny ještě nesetkala, zaslala jsem na Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o informaci, viz níže:

Dobrý den, prosím o informaci, jaký obsah kontrolní činnosti mají nařízený kontrolující zaměstnanci KHS (územních okresních pracovišť) při výkonu své práce u kontrolovaných osob a kdo jim tento obsah či rozsah stanoví (např. MZd ČR, KHS...), nebo zda je na libovůli kontrolujícího, co bude kontrolovat.

Má žádost o informaci vychází z běžné kontroly u podnikající právnické osoby čítající celkem 2 zaměstnance poskytující stomatologickou péči. Bohužel nemohu sdělit jméno konkrétního zaměstnavatele, protože tento si to nepřeje.

Kontrolující prováděl předem telefonicky ohlášenou kontrolu podle pravomocí uvedených v §82, odst. 2, pís. b) a o), zákona č. 258/2000 Sb., a §28 zákona č. 350/2011 Sb., k tomuto nemám připomínky.

Nicméně dále v Předmětu kontroly, bod. 7, následně kontrolující uvádí, že kontroloval plnění povinností podle zákona č. 258/2000 Sb., (§37, 44a, 82 odst. 4), a ani k tomuto nemám zvláštní připomínky. Ale dále nemohu souhlasit s tím, aby kontrolující z oblasti hygieny zasahoval do problematiky BOZP, pro kterou nemá dostatečné vzdělání a znalosti. Zmíněný kontrolor dále kontroloval plnění §102, 103, 104 a 224 odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a §2, 4, 7 a 8, zákona č. 309/2006 Sb., dále §103, zákoníku práce, v oblasti školení o BOZP, odbornou způsobilost OZO v PR a další dokumentaci vztahující se k oblasti BOZP, PO a OŽP. Musím podotknout, že kontrolující neshledal žádné nedostatky.

Prosím tedy o objasnění, proč kontrolující zaměstnanci MZd ČR - KHS zasahují v tak rozsáhlém obsahu do pravomocí zejména OIP. Výkon činností kontrolních orgánů se nepřiměřeně "dubluje", neúměrně se navyšuje jejich počet, a to vždy k tíži kontrolované osoby. Nemohu si odpustit i poznámku o navýšených počtech kontrolujících zaměstnanců na KHS oproti minulým létům, z čehož mi logicky vyplývá, že KHS hledají pro velké množství zaměstnanců novou a novou práci, a to na úkor omezování podnikání/výkonu práce kontrolovaných osob. Tuto skutečnost "mezi řečí" přiznávají i nadbyteční kontrolující zaměstnanci KHS, kteří se snaží vyvíjet nějakou kontrolní činnost, aby si zachovali své pracovní místo. Děkuji za vysvětlení.

Z Ministerstva zdravotnictví ČR mi odpověděla opět paní Vasilisa Svatošová (jako u dřívějších dotazů), cca na 4 strany textu, kde mi mimo jiné zdůvodňuje, že KHS provádí kontroly v těžkém průmyslu nebo chemickém průmyslu, kontrolující absolvuje kurzy a vzdělání, takže má dostatečné znalosti, a že jako OZO v PR jistě stojíme na straně státních kontrolujících úředníků, a chápeme smysl kontrol na zjištění všech hygienických požadavků, viz plný text v příloze.

A tak si říkám, zrovna v den voleb do senátu a krajů, kam až jsme to došli s tou rovnováhou či nerovnováhou mezi neuvěřitelně rozbujelou státní správou a stále se uskromňujícím soukromém sektoru v oblasti lidských zdrojů, který hledá byť nepatrnou možnost úspory na rozdíl od státu, který rozhazuje plnými hrstmi z peněz nás všech.

A perlička na závěr. Psala mi známá, že od úřadu dostali dotaci 6.000,-Kč, a na jejich čerpání měli nedávno kontrolu. Přijeli 2 zaměstnanci, služebním autem (tam i zpět cca 200 km), ve firmě strávili celý den, pochybení nenašli a odjeli. Když se spočítají náklady na schválení dotace a provedenou kontrolu čerpání směšné šestitisícové dotace, vyjde nám, že stát prošustroval nějakých 20.000,-Kč. Vadí to někomu jinému mimo mě?

Přidejte komentář