Je kohoutková voda ochranným nápojem?

Vzhledem k vlně veder se na nás obracejí zaměstnanci našich klientů s dotazem, za jakých podmínek je nutné poskytování ochranných nápojů zaměstnavatelem. Nejčastěji padá otázka, zda lze kohoutkovou vodu považovat za ochranným nápoj.

Problematiku ochranných nápojů řeší § 8 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, je nutné poskytovat ochranné nápoje za následujících podmínek:

§ 8
Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů
(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.
(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.
(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.
(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do kategorie čtvrté.
(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na
a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 ?C,
b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 ?C.

 

Příloha č. 1 k NV č. 361:2007 Sb. část A, tabulky č. 1

Příloha č. 1 k NV č. 361/2007 Sb. část A, tabulka č. 1


Shrnutí:
Většina prací, které zaměstnanci našich klientů provozují, jsou ve smyslu tabulky č. 1 (viz. příloha) maximálně do třídy IIIa, takže se na ně vztahuje odstavec 2) výše citovaného §8
NV č. 361/2007 Sb.

Jako ochranný nápoj je tedy adekvátní i voda z vodovodu, tedy pramenitá voda slabě mineralizovaná.

Pokud zaměstnavatelé kupují pro zaměstnance, ve třídě IIIa, i balenou vodu, je to nadstandard, který je bonusem zaměstnavatele pro zaměstnance.

Navíc ne všechny balené vody jsou lepší než kohoutková voda viz. články:

  1. http://www.novinky.cz/ekonomika/182089-jen-ctyri-z-18-balenych-vod-vyhovely-mnohe-obsahuji-nedovolene-latky.html
  2. http://voda.skrabalek.cz
  3. https://www.dtest.cz/clanek-3003/jak-kvalitni-je-voda-z-kohoutku

Přidejte komentář