Trestně právní odpovědnost zaměstnanců

Trestně právní odpovědnost zaměstnanců
.

 Spravedlnost

Určení kurzu

 • Majitelé společností a firem.
 • Statutární zástupci společností.
 • Management společností a firem odpovědný za řízení úseku BOZP, PO a životního prostředí.
 • Poznámka: kurz není určen pro OZO v PR a OZO v PO, ale pro statutární zástupce a členy top managementu firem.

Místo konání kurzu:

 • Podle vypsaného kurzu

Absolvent získá:

 • Znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve své firmě a bude moci efektivně kontrolovat práci odborně způsobilých osob v prevenci rizik a požární ochraně.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností nejdéle 3 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

OSNOVA KURZU:

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 10,00 – úvod do druhů právní odpovědnosti, rozdíly mezi objektivní, občanskoprávní a trestněprávní
 • 10,00 – 11,00 – odpovědnost vedoucích zaměstnanců z hlediska zákoníku práce a předpisů souvisejících
 • 11,00 – 12,00 – odpovědnost zaměstnavatele za správu objektů v souvislosti s prevencí rizik a požární ochranou
 • 12,00 – 13,00 – odpovědnost provozovatele druhů technických zařízení
 • od 13,00 hodin – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení:

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka

Úhrada kurzu:

 • Cena kurzu 4.500,- Kč bez DPH, 5.445,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně  8 dní před termínem kurzu pokud nebude dohodnuto jinak
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.