Nová NV pro provoz VTZ

Nová NV pro provoz VTZ

Stávající legislativa k provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen VTZ) je tvořena zákonem č. 174/1968 Sb., který společně s prováděcími vyhláškami k jednotlivým druhům VTZ z konce 70. let, již nekoresponduje se společenským a technickým vývojem, takže 30.06.2021 byl, po mnoha letech příprav a urgencí ze strany odborné veřejnosti, konečně vydán zákon č. 250/2021 Sb., jehož účinnost je stanovena na 1.7.2022 a k tomuto datu také přestává platit celá soustava stávajících právních předpisů.

Jak se blíží konec platnosti stávající právní úpravy pro provoz VTZ, odborná veřejnost je jako na trní z toho, že dosud nebyly vydány prováděcí nařízení vlády s požadavky na zajištění bezpečnosti konkrétních druhů VTZ. Nervozita je samozřejmě pochopitelná, protože v návrzích, které jsou dosud k dispozici, je celá řada dalších povinností, jejichž implementace bude jak časově, tak finančně náročná.

V této souvislosti třeba uvést, že konec připomínkového řízení je podle Hospodářské komory ČR do 4.4.2022, takže snad bude v průběhu dubna nová legislativa schválena a vydána ve sbírce zákonů, nicméně vzhledem k hektické době může dojít i ke zpoždění.

Dovolujeme si Vás touto cestu s návrhy, které samozřejmě mohou doznat ještě změn v rámci legislativního procesu, seznámit, takže je možné se alespoň rámcově na změny připravit.

VTZ tlaková

24/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

VTZ plynová

25/22 Návrh nař. vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

VTZ zdvihací

34/22 Návrh nař. vl. o vyhrazených zdvihacích zařízeních

VTZ elektrická

35/22 Návrh nař. vl. o vyhrazených elektrických zařízeních

33/22 Návrh nař. vl. o požadavcích na odb. způsobilost k výkonu činnosti na elektr. zařízeních a v elektrotechnice

Závěr

Po vydání předmětných nařízení ve sbírce zákonů vydáme sérii článků s rozborem závazných požadavků na zajištění bezpečnosti konkrétních druhů VTZ.

V průběhu tohoto roku se můžete také těšit na odborný kurz, kde obsah nařízení budeme probírat více do hloubky, včetně případových studií z praxe a poradenství soudních znalců, které je nedílnou součástí všech témat našich odborných kurzů.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.