Kontroly hasicích přístrojů – VP PO

Vážení a milí kolegové, obchodní partneři a posluchači našich kurzů, na základě Vašich dotazů ohledně kontrol hasicích přístrojů podle aktualizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., v PZ, a zejména tvrzením některých oprávněných osob, které tyto kontroly provádí a školících zařízení, že již není nutné dokládat souhlasy výrobců, jsme podali na GŘ HZS ČR následující  žádost o informaci:

Dobrý den, v r. 2011 jsme podávali dotaz na oprávněnost osob provádět kontroly a servis VPPO - hasicích přístrojů. Vaše stanovisko je uvedeno pro snadnější orientaci v příloze. Potud je všechno v pořádku, ale v r. 2014 jsme se setkali s názorem podnikajících osob v této oblasti, že postačí doložit k tomu, aby oprávněná osoba mohla provádět kontroly hasicích přístrojů pouze doklad o přezkoušení pro kategorie 1.-5., jak je uvedeno v přiložených vzorech. Po školitelích jsem požadovala alespoň k vydanému osvědčení doložit jako přílohu souhlas výrobce/výrobců, ale doposud tak nikdo nečiní.

Nicméně nutnost mít pro kontroly hasicích přístrojů doklad o zaškolení výrobcem z vyhlášky nezmizela, avšak (školitelé) Sdružení výrobců HP, Výzkumný ústav... k tomu zaujaly stanovisko, že je dostačující, když jsou splněny normové požadavky podle evropských norem řady EN..., o nichž hovoří vyhláška č. 246/2001 Sb., v PZ, §9, (2) Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší. První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Takovéto stanovisko údajně zaujali všichni poskytovatelé školení. Prosím tedy o vaše vyjádření, zda se v této věci něco změnilo, a jaké doklady máme po oprávněných osobách provádějících kontroly hasicích přístrojů vyžadovat. Velmi děkuji.

Pro nezasvěcené čtenáře bychom chtěli upřesnit, že u hasicích přístrojů či jiných VP PO nebo PBZ se neprovádí revize "jak někteří podnikatelé v tomto oboru zmatečně uvádí", ale KONTROLY.

GŘ HZS ČR dne 4.5.2015 vydalo stanovisko k naší žádosti, že se od jejich původního vyjádření z roku 2011 nic nemění (podrobněji náš článek z 1.11.2012).

Příloha: Stanovisko GŘ HZS ČR:

images

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.