Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP
.

Určení kurzu

 • Majitelé společností a firem.
 • Facility management jak outsourcingový tak interní.
 • Management společností a firem odpovědný za řízení úseku BOZP, PO a životního prostředí pro správu budov, úklid, údržbu nebo ostrahu.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.

Místo kurzu

 • podle vypsaného kurzu

Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Anotace kurzu

 • Facility management (FM) (řada norem ČSN EN 15221-1 až 7) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Na kurzu jsou probírány podpůrné procesy FM, mezi které jsou patří např. správa a údržba budov.
 • Tyto podpůrné procesy jsou z hlediska objetivních povinností daných zákoníkem práce z hlediska BOZP, PO a ŽP základem prevence rizik.
 • Pro doložení plnění objektivních povinností je nutné řádné vypracování dokumentace na
  • ochranu osob, budov a majetku,
  • provoz vozového parku,
  • investice,
  • využívání energií,
  • řízení externích vztahů i v rámci státní správy,
  • evidenci a zajištění provozu technického zařízení budov (včetně revizí a KTS všech druhů TZB),
  • řešení havarijních situací a nebo poskytování první pomoci.
 • Jednoduše řečeno cílem FM je integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost ve vztahu k provozovaným objektům zaměstnavatele.

Osnova kurzu

 • 8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
 • 9,00 – 10,00 – právní předpisy a vyžadovaná dokumentace BOZP a PO, ŽP ve vztahu k FM
 • 10,00 – 11,00 – kontroly budov, technického zařízení budov, revize VTZ, kontroly manipulačních prostředků a další, VP PO a PBZ v rámci BOZP, PO a ŽP
 • 11,00 11,30 – školení a odborná příprava pro řízení objektivní odpovědnosti za výkon FM, náležitosti provozní dokumentace, revizí a KTS
 • 11,30 – 12,00 – spolupráce s OIP, HZS, MŽP, MZD, kriminální policií
 • 12,00 12,30 – veřejné instituce a trestně právní odpovědnost
 • od 13,00 hodin – strategické plány v oblasti BOZP, PO, ŽP, opatření při mimořádných situacích, ověření získaných znalostí, diskuse
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

 Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.000,- Kč bez DPH, 7.260,- Kč včetně DPH
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.