Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Určení kurzu

 • Majitelé společností a firem.
 • Facility management jak outsourcingový tak interní.
 • Management společností a firem odpovědný za řízení úseku BOZP, PO a životního prostředí pro správu budov, úklid, údržbu nebo ostrahu.
 • Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.

Místo kurzu

 • podle vypsaného kurzu

Absolvent získá

 • Znalosti a přehled o právních předpisech a jejich změnách, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu.
 • OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu.

Anotace kurzu

 • Facility management (FM) (řada norem ČSN EN 15221-1 až 7) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Na kurzu jsou probírány podpůrné procesy FM, mezi které jsou patří např. správa a údržba budov.
 • Tyto podpůrné procesy jsou z hlediska objetivních povinností daných zákoníkem práce z hlediska BOZP, PO a ŽP základem prevence rizik.
 • Pro doložení plnění objektivních povinností je nutné řádné vypracování dokumentace na
  • ochranu osob, budov a majetku,
  • provoz vozového parku,
  • investice,
  • využívání energií,
  • řízení externích vztahů i v rámci státní správy,
  • evidenci a zajištění provozu technického zařízení budov (včetně revizí a KTS všech druhů TZB),
  • řešení havarijních situací a nebo poskytování první pomoci.
 • Jednoduše řečeno cílem FM je integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost ve vztahu k provozovaným objektům zaměstnavatele.

Osnova kurzu

 • 8,50 – 9,00 – odemčení školící místnosti, prezentace
 • 9,00 – 10,00 – právní předpisy a vyžadovaná dokumentace BOZP a PO, ŽP ve vztahu k FM
 • 10,00 – 11,00 – kontroly budov, technického zařízení budov, revize VTZ, kontroly manipulačních prostředků a další, VP PO a PBZ v rámci BOZP, PO a ŽP
 • 11,00 11,30 – školení a odborná příprava pro řízení objektivní odpovědnosti za výkon FM, náležitosti provozní dokumentace, revizí a KTS
 • 11,30 – 12,00 – spolupráce s OIP, HZS, MŽP, MZD, kriminální policií
 • 12,00 12,30 – veřejné instituce a trestně právní odpovědnost
 • od 13,00 hodin – strategické plány v oblasti BOZP, PO, ŽP, opatření při mimořádných situacích, ověření získaných znalostí, diskuse
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

Nutné informace pro vystavení osvědčení účastníka kurzu

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel k identifikaci ještě požadovat

Úhrada kurzu

 • Cena kurzu 6.900,- Kč bez DPH, 8.349,- Kč včetně DPH.
 • Bezhotovostně se splatností 8 dní před termínem kurzu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Na základě zálohové faktury, po jejímž uhrazení bude obratem vystavena řádná faktura.

Služby nad rámec kurzu

 • Evidenční list nového dodavatele – v případě potřeby vyplnění veřejně dostupných údajů do interního formuláře zaměstnavatele, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění.
 • Podklady pro dotace ke vzdělávacím akcím – požadavek je nutné uvést před konáním kurzu pro zajištění záznamu z kurzu, který je pro dotace EU požadován. Tuto službu poskytujeme v minimální ceně 2000,- Kč bez DPH podle složitosti vyplnění dokladů ke konkrétnímu dotačnímu titulu.
 • Úprava údajů na osvědčení vystaveném dle závazné přihlášky bude zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 1000,- Kč bez DPH

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.