Školitel vazačů břemen

Školitel vazačů břemen
.

Určení kurzu

 • Pro všechny provozovatele všech druhů jeřábů, interní i externí odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní výcvik vazačů břemen dle ČSN ISO 9926-1.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona
  č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení jiných zaměstnanců.
 • Provozovateli všech druhů jeřábů je, na základě zkušeností soudních znalců
  s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění výcviku vazačů břemen námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následný výcvik vazačů břemen, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené systematiky.

Absolvent získá

 • Znalosti prozpracování kvalifikačních požadavků pro vazače konkrétních břemen konkrétních jeřábů, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního provozovatele.
 • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami výcvik vazačů břemen, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona
  č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, na základě minimální normové hodnoty pro výcvik vazačů břemen dané v ČSN ISO 9926-1.
 • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele vazačů břemen s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:30 – průvodní a provozní dokumentace jeřábů, kvalifikační požadavky vazačů břemen
 • 10:00 – systém bezpečné práce, zakázané manipulace a rizika dle ČSN ISO 12 480-1
 • 10:30 – teoretické a praktické požadavky pro vazače břemen dle ČSN ISO 9926-1
 • 13:00 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů,
 • 14:00 – předpokládané ukončení kurzu

 

Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely poskytování bezplatného poradenství

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil