Sporná otázka revizí elektrospotřebičů ve světle nové legislativy

O nové vyhlášce o vyhrazených elektrických zařízeních č. 73/2010 Sb. toho již bylo napsáno mnoho, nicméně mi stav věcí nebyl lhostejný a zažádal jsem o odborné stanovisko nejvyšší orgán státního odborného dozoru nad technickými zařízeními,  SUIP v Opavě.

Můj dotaz:

Hezký den,
působím jako revizní technik vyhrazených elektrických zařízení E2/A. V průběhu své praxe se setkávám s odlišnými názory na provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí. Zejména po aktualizaci norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610, s účinností k 1.7.2007, konkrétně sporu jejich provádění pracovníky provozovatele s §5 - 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb., versus názor ESČ že revize mohou provádět pouze revizní technici.

V únoru 2008 vydal pan Mgr. Ing. Rudolf HAHN,  generální inspektor SÚIP průlomové stanovisko, ve kterém se vyjádřil ve smyslu, že pokud stávající právní úprava bezpečnosti VTZ plně nevyhovuje, nemohou být možnými nejasnostmi zatěžováni, ať již administrativně nebo finančně, zaměstnavatelé nebo provozovatelé VTZ, kteří za jejich bezpečnost odpovídají, z kterého plynulo že revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí mohou skutečně provádět i pracovníci provozovatele s §5 - 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V listopadu roku 2009 však vyšla nová norma ČSN 33 1600, ve které je sloučena metodika pro provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí a současně k 1.1.2011 ruší platnost sporných norem ČSN 33 1600 z května roku 1994 a ČSN 33 1610 z března roku 2005.  15. března 2010 vyšla nová vyhláška č. 73/2010, o vyhrazených elektrických technických zařízeních, která nabude účinnosti k 1. červnu 2010, která mimo jiné ruší, také vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a definuje třídy elektrických zařízení a oprávnění revizních techniků pro provádění jejich revizí.

V souvislosti s výše uvedenými změnami v legislativě a ČSN Vás, jakožto nejvyšší kompetentní státní orgán, žádám o stanovisko, zda tyto úpravy vedou ve svém důsledku ke změně stávajícího stanoviska SUIP z  února roku 2008 v oblasti revizí elektrických spotřebičů, zejména pak v návaznosti na jejich provádění pracovníky provozovatele s §5 - 8, vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pokud ano, tak k jakému datu je tato změna závazná pro provozovatele vyhrazených elektrických zařízení.

Odpověď SUIP:

Resumé

Z výše uvedeného stanoviska SUIP je bohužel patrné, že obavy o právní kvalitě ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb. nebyly liché a že legislativní stav v oblasti vyhrazených elektrických zařízení je vážnější, než před jejím vydáním (viz. můj předchozí článek)

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.