Jaké povinnosti plynou z nových NV k VTZ?

Jaké povinnosti plynou z nových NV k VTZ?

Jak jsme uvedli v předchozím článku naší minisérie, věnované nové legislativě k provozu vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) v souvislosti s povinnostmi, plynoucích z nového zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, navazují další povinnosti v prováděcích právních předpisech, které 30.06.2022 MPSV vydalo jeden den před jejich plánovanou účinností. Pojďme si v rámci jednotlivých článků naší minisérie společně projít nejdůležitější změny, které plynou jak pro provozovatele VTZ, tak pro zaměstnavatele jejich obsluh.

Vyhrazená technická elektrická zařízení

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických elektrických zařízení (dále také VTEZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice obsahuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Více viz. samostatný článek věnovaný nové legislativě vyhrazených technických elektrických zařízení.

Vyhrazená technická plynová zařízení

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických plynových zařízení (dále také VTPZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Více viz. samostatný článek věnovaný nové legislativě vyhrazených technických plynových zařízení.

Vyhrazená technická tlaková zařízení

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických tlakových zařízení (dále také VTTZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Více viz. samostatný článek věnovaný nové legislativě vyhrazených technických tlakových zařízení.

Vyhrazená technická zdvihací zařízení

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických tlakových zařízení (dále také VTZZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Více viz. samostatný článek věnovaný nové legislativě vyhrazených technických zdvihacích zařízení.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.